DELEN
X
Stuur door Deel op Facebook Deel op Twitter Deel op Linkedin Deel op Google Plus Deel op Pinterest
X

OTIB maakt gebruik van functionele cookies. Wilt u weten hoe OTIB omgaat met cookies bekijk dan het Privacy statement


Home > Vernieuwd MBO > Voor werkplekbegeleiders

Voor werkplekbegeleiders

Vakmanschap ontwikkelen in de praktijk

Het beroepsgericht onderwijs is ontwikkeld om MBO beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven. Leerlingen ontwikkelen hun vakmanschap en vaardigheden in de praktijk. Dit kan bijvoorbeeld via een stage, beroepspraktijkvorming (BPV) of het leren in een praktijkleercentrum. Vaak neemt een ervaren werknemer binnen een leerbedrijf de rol van werkplek- of stagebegeleider op zich. Voor velen is dit echter geen natuurlijke rol. OTIB biedt werkplekbegeleiders hiervoor ondersteuning, bijvoorbeeld door middel van onderstaande producten en projecten:

Beroepspraktijkvorming (BPV)

De Beroepspraktijkvorming (BPV) is een vast onderdeel binnen het MBO en wordt ook weleens een leerwerkplek genoemd. Een leerling kan in het MBO kiezen uit een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) of een Beroeps Opleidende Leerweg (BOP). Als de leerling heeft gekozen voor de BOL neemt de BPV minimaal 20% en maximaal 60% van de opleidingsduur in. Bij de BBL is dit minimaal 60%.

Minor Coachen en Begeleiden

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om een leerling te begeleiden. Met het beroepsgericht onderwijs worden bedrijven meer dan ooit betrokken bij het opleiden van leerlingen. Tijdens de praktijkervaring heeft de leerling professionele begeleiding nodig. Voor de praktijk-/leerwerkplekbegeleider ontwikkelt OTIB in samenwerking met diverse partner de minor Coachen en Begeleiden.

Skills@School

Tijdens de gehele opleiding is een goede communicatie tussen leerling, docent en praktijk-/leerwerkplekbegeleider essentieel. Om de communicatie beter, eenvoudiger, sneller en veiliger te laten verlopen is Skills@School ontwikkeld. Skills@school is hét digitale platform waar bedrijven, het onderwijs en leerlingen met elkaar ervaringen en beoordelingen kunnen uitwisselen tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV). Bekijk de website voor meer informatie. 
 

Driehoeksgesprekken

Een belangrijk onderdeel binnen beroepsgericht onderwijs is het driekhoeksgesprek. Aan het driehoeksgesprek nemen de leerling, praktijk-/werkplekbegeleider en docent deel. Elke drie tot zes maanden komen de leerling, praktijk-/werkplekbegeleider en docent samen om de resultaten uit de afgelopen periode te bespreken. Samen komen zij tot een gemotiveerd oordeel. Deze beoordeling wordt vastgelegd. Ook wordt in dit gesprek vooruit gekeken. Ook deze afspraken worden vastgelegd. OTIB heeft in samenwerking met verschillende partijen in de regio formulieren ontwikkeld om deze afspraken vast te leggen.

Regioprofielen

De kwalificatiedossiers binnen het beroepsgericht onderwijs kunnen op verschillende manieren worden ingevuld. Daarom worden regioprofielen opgesteld die passen bij een groep regionale bedrijven. Het regioprofiel bevat de (minimale) beroepsbehandelingen die op het betreffende niveau moeten worden beheerst, de vereiste theorie in inhoud en niveau en de beroepshouding. Doel is: breed opleiden voor de regio, specifiek opleiden voor een bedrijf of deelnemer. Bekijk de regioprofielen Gelderland-Overijssel.

Stagehandboeken

Om het optimale uit een stage te kunnen halen, heeft OTIB stagehandboeken voor docenten, leerlingen en stageverleners ontwikkeld. Het doel van deze stagehandboeken is de werkdruk voor docenten en praktijkbegeleiders te verminderen. Download hier het stagehandboek voor stageverleners.

Meer informatie

OTIB biedt een tegemoetkoming aan voor het beschikbaar stellen van een BPV-plaats aan bedrijven. Wilt u weten of u in aanmerking komt  voor de tegemoetkoming? Kijk dan hier.

Deel deze pagina